Cookie beleid Brevendia

De website van Brevendia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Duitse lotto

Reglement Duitse lotto
Deelname

Deelname dient te geschieden door het invullen van het deelnameformulier, inclusief machtiging, “Duitse Lotto”. Machtiging tot automatisch incasso is verplicht.
Deelname staat voor eenieder open dus ook niet-leden van Brevendia kunnen aan het spel deelnemen.
Op het deelnameformulier moeten 10 cijfers worden omcirkeld.
De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. 17-jarigen mogen meedoen vanaf de maand dat ze 18 jaar worden.
Klik op de link voor het inschrijvenformulier en het reglement. Inschrijfformulieren en het reglement zijn ook in het Clublokaal van Brevendia verkrijgbaar.
Voor verdere informatie kunnen jullie mailen naar [email protected] of door te bellen naar Chris Janssen (06-54917133) of Erwin Stultiens (06-43293312).
Het spel start met ingang van 7 oktober 2018, inschrijven kan vanaf 2 september 2018.


Spelregels

De Duitse Lotto van Brevendia wordt gespeeld aan de hand van dezelfde originele Duitse lotto en wel de zaterdag trekking. Dit betekent dat de cijfers 1 t/m 49 in het spel zitten.

Wekelijks worden er in de Duitse lotto, waarvan de trekkingen zijn te volgen via de televisie of via internet, 6 cijfers en één reservegetal getrokken. Het reservegetal speelt bij de Duitse Lotto van Brevendia niet mee!

Wanneer een deelnemer een getrokken getal uit de Duitse trekking op zijn deelnameformulier heeft omcirkeld, wordt dit getal op zijn deelnameformulier weggespeeld.
Degene die zijn 10 cijfers als eerste heeft weggespeeld, is winnaar van de Jackpot.
Indien het bedrag van de Jackpot hoger is dan € 400 zal de winnaar een bedrag ontvangen van € 400. Het maximaal te winnen bedrag per deelnemer per ronde is derhalve vastgesteld op € 400. Bij een hogere Jackpot zal het meerdere boven € 400 gelijkelijk worden verdeeld over de deelnemers die tweede zijn geworden.
Na het vallen van de Jackpot begint het spel met een nieuwe spelronde. Dit houdt in dat de tien ingevulde cijfers op het deelnameformulier, voor iedere deelnemer, opnieuw moeten worden weggespeeld.
Wanneer er na een trekking meerdere winnaars zijn wordt de Jackpot gelijkelijk verdeeld. Het maximaal te winnen bedrag per deelnemer per ronde is, zoals reeds aangegeven, gemaximeerd op € 400. De volgorde van de getrokken cijfers doet overigens niet ter zake.
Een deelnemer speelt gedurende een volledig spelersjaar, dus 52 weken, met dezelfde 10 cijfers. Op verzoek van de deelnemer kan na verloop van een jaar met nieuwe getallen worden deelgenomen. Hiertoe dient de deelnemer een nieuw deelnameformulier in te vullen en te vermelden dat dit een wijziging betreft van de getallen. Deze nieuwe getallen zullen vervolgens gaan gelden voor de eerstvolgende nieuwe ronde als het nieuwe deelnameformulier tijdig aan de spelleiding ter beschikking is gesteld.
Iedere deelnemer blijft, zonder tegenbericht, deelnemen aan het spel.


Contributie en betaling

Per deelnemersweek wordt er €1,25 in rekening gebracht voor ieder deelnameformulier. Hiervan komt €0,50 ten goede van Brevendia en €0,75 ten goede van de jackpot.
Betaling dient te geschieden door Brevendia te machtigen automatisch de contributie 8-wekelijks (dus € 10 per keer) van de bank- of girorekening van de deelnemer af te schrijven.
Ingelegde gelden zijn niet terug te vorderen.
Indien de automatisch incasso niet kan worden uitgevoerd dan wel de geïncasseerde gelden weer worden teruggeboekt, kortom de contributie niet is/wordt betaald dan is de spelleiding te allen tijde gerechtigd de deelnemer op elk moment van deelname aan het spel uit te sluiten.


Beëindiging van deelname

De deelnemer die wil stoppen dient dit tijdig en schriftelijk door te geven aan de spelleiding. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van 3 weken. Stopzetting van deelname kan uitsluitend geschieden wanneer de jackpot van de lopende speelronde is gevallen.


Uitslagen en prijzen

De uitslagen en standen van de wekelijkse trekkingen worden gepubliceerd op de televisies in het Clublokaal van Brevendia en staan tevens vermeld op de website van Brevendia: www.brevendia.nl.
Over prijzen boven de € 449 is kansspelbelasting verschuldigd. Deze situatie zal zich normaliter niet voordoen omdat de maximale prijs per ronde is gemaximeerd op € 400.
Van het totale inleggeld wordt 60% toegevoegd aan de Jackpot en dus uitgekeerd. De overige 40% wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten voor Brevendia.
Prijzen worden uiterlijk 4 weken na het vallen van de Jackpot op de rekening van de winnaar(s) gestort.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de spelleiding. De spelleiding is niet aansprakelijk voor foutieve publicaties van de uitslagen van het spel. 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!