Wijzigen - Brevendia

Wijzigen

Wijzigingsformulier

Wijziging van het lidmaatschap gaat met ingang van het nieuwe voetbalseizoen in. 

Deze wijziging in het lidmaatschap kan ook een wijziging in de contributie betekenen. Met het akkoord geven van dit formulier machtig je Brevendia de nieuwe contributie van jouw IBAN rekeningnummer af te schrijven.


Het nieuwe lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar minimaal tot het einde van een Verenigingsjaar dat loopt van 01-07 t/m 30-06.


Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van een verenigingsjaar.


Bij tussentijdse beëindiging blijft men de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.* = verplicht

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!