Cookie beleid Brevendia

De website van Brevendia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Leden

Preventiebeleid leden
Wij als Brevendia willen dat onze leden, met name de minderjarigen en kwetsbare personen, in een veilig klimaat kunnen sporten. Seksuele intimidatie en ander discriminerend gedrag dient voorkomen te worden. Eén van de maatregelen die Brevendia hier in neemt is ervoor zorgen dat de jeugdleiders en jeugdtrainers een VOG verklaring hebben.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert om te werken met minderjarigen en kwetsbare personen. Een VOG verklaring staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’.

Omdat wij als Brevendia streven naar een sportklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Hieronder vindt u de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Deze regels gelden voor alle leden, trainers, leiders en vrijwilligers van Brevendia.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of   geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt,  is de  begeleider verplicht met deze personen of instantie samen te werken, opdat   zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige   verhouding tot de gebruikelijk dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon   daarop aanspreken.
In de gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Naast deze gedragsregels willen wij als Brevendia er nog een aantal aan toevoegen.

Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.
Wij onthouden ons van racistische en beledigende uitlatingen en provocerend gedrag.
Wij zorgen ervoor dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook die van de tegenstander).
Wij spreken elkaar, op een respectvolle manier, aan op ongewenst gedrag.


Ook heeft Brevendia een vertrouwenspersoon, dit is Jan Takken (huisarts), en kan via het volgende telefoonnummer worden bereikt: 0495 - 56 13 88

Richtlijnen preventiebeleid

De vertrouwenspersoon bij Brevendia is Michiel Maes. 
Respect naar elkaar.
Discriminatie.
Pesten.
De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instantie samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijk dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd   door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij betreffende persoon daarop aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!