Afmelden - Brevendia

Afmelden

Afmeldingsformulier

Bij invullen e-mailadres wordt dit formulier, nadat dit volledig is ingevuld, naar het hier ingevulde e-mailadres gestuurd.

Bij het telefoon of mobiele nummer geen streepjes of spaties tussen de cijfers plaatsen, dus 058123456789

Het lidmaatschap bij Brevendia loopt van 01-07 t/m 30-06, zijnde een verenigingsjaar. De opzegtermijn is minimaal 4 weken voor het einde van dit verenigingsjaar. Bij tussentijdse beëindiging blijft men de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.



* = verplicht

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!