Vertrouwenspersoon - Brevendia

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, discriminatie en geweld kunnen, behalve dat ze ongewenst zijn,  ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur van Brevendia vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het voetballen moet plaatsvinden in een voor iedereen veilige omgeving. Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren.

Het bestuur van Brevendia heeft op 1 maart jongsleden Michiel Maes als vertrouwenspersoon bij Brevendia aangesteld. Indien er sprake is van ongewenst gedrag kan dat bij Michiel worden gemeld. Hij luistert naar je verhaal, helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen, informeert je over mogelijke vervolgstappen en verzorgt de benodigde procesbegeleiding. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Michiel is telefonisch op nummer 06-13 38 58 03 bereikbaar of via email op emailadres vertrouwenspersoon@brevendia.nl.

Klik hier voor de volledige taakomschrijving van de vertrouwenspersoon.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!